whatsapp
E-poçta

lukmançylyk edarasynyň gapysyny işletmek

Gysga düşündiriş:

HPL materialy
arassalamak we antibakterial
“Formica®” -dan panel
özleşdirilen


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Keselhananyň gapysy Leafaprak Iki gezek ýaprak Deňsiz goşa ýaprak
Gapynyň ini / mm 800/900/950 120/1350 1500/1800
Gapynyň beýikligi / mm 2100
Gapynyň açylyş giňligi / mm 1300-3200 3300-5300 700-2000
Gapy ýapragynyň galyňlygy / mm Standart 40/50
Gapy ýapragynyň materialy pürküji plastinka (0.6mm) / HPL paneli (3mm)
Gapy çarçuwasy Alýumin, reňkli polat
Gapy paneli doldurgyjy Alýumin bal ary paneli
Fireangyndan goramak derejesi

B1

Gollanma açmak awtomatiki / süýşmek / swing

Motor ulgamy (diňe gapynyň awtomatiki görnüşi üçin)

Bilelikdäki kärhana ulgamy
Elektrik üpjünçiligi Saýlamak üçin 220v / 50Hz 110V / 60Hz
Howpsuzlyk funksiýasy Elektrik gapy gysgyç enjamy 30cm / 80cm ýerden arassalamak
Gapyny açmagyň ýoly awtomatiki aýak datçigi, parol ýa-da düwmä basmak
Saýlawy gurmak Sandwiç paneli, senetçilik paneli, diwar gapysy
Diwaryň galyňlygy ≥50mm
Gulp görnüşleri Saýlawlar üçin seriýalary, leverset we başgalary bölüň
Funksiýalar Arassaçylyk we durnukly saglyk gurşawyny döretmek üçin arassaçylyk we ýokanç gözegçiligi
Goýmalar Işleýän teatrlar / rentgen teatrlary / gurşunly / dikeldiş otaglary / izolýasiýa otaglary / ýokary baglylyk / ICU / CUU / dermanhanalar
Bellik: Ölçeg, gapy ýapraklary, reňk we panel özleşdirilip bilner.

 

Güýçli gapy ýapragy

Gapynyň çarçuwasy we gapy ýapragy patentlenen gysyş gurluşyny kabul edýär (patent belgisi: 2015210332817), tekiz ýüz.
6063-T5 Başlangyç alýuminiý profil, çakyşmaga garşy gowy öndürijilik.
Alýuminiý örtük poslamaýan we gapy has berkdir.

e0f46dc5
Anti-collision and airtight windows

Çaknyşyklara we howa geçirmeýän penjireler

Täsin integrirlenen kompozit kartoçka oturdylan gurluş, has çakyşmaga garşy.
Howanyň has berk bolmagy üçin 3M ýelim ulanyň.
Jübüt aýnada, suw geçirmeýän, arassa howada molekulýar elekler bar.

Has çydamly ilikler we esasy materiallar

Patent dizaýn çeňňegi; Alýumin bal arynyň esasy materialy;
Neýlon ýeňli şah, ses we poroşok ýok; Has ýokary güýç, çaknyşyga garşy deformasiýa etmek aňsat däl we ýangyn derejesi B1-e ýetýär.

door1
door11

Moumşak we arassa

Bütin gapy tekiz we tozany gizlemek aňsat däl. Burç we gapy tutawajynyň arkasy dizaýny, owadan we çaknyşma garşy howpsuzlyk

详情页无字版_06


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Keselhananyň gapysy we arassa otagyň gapylary barada soraglar

  Aýratynlyklary

  Keselhananyň we arassa otagyň gapysy Leafaprak Iki gezek ýaprak Deňsiz goşa ýaprak
  Gapynyň ini / mm 800/900/950 120/1350 1500/1800
  Gapynyň beýikligi / mm 2100
  Gapynyň açylyş giňligi / mm 1300-3200 3300-5300 700-2000
  Gapy ýapragynyň galyňlygy / mm Standart 40/50
  Gapy ýapragynyň materialy pürküji plastinka (0.6mm) / HPL paneli (3mm)
  Gapy çarçuwasy Alýumin, reňkli polat
  Gapy paneli doldurgyjy Alýumin bal ary paneli
  Fireangyndan goramak derejesi B1
  Gollanma açmak

  awtomatiki / süýşmek / swing

  Motor ulgamy (diňe gapynyň awtomatiki görnüşi üçin)

  Bilelikdäki kärhana ulgamy
  Elektrik üpjünçiligi Saýlamak üçin 220v / 50Hz 110V / 60Hz
  Howpsuzlyk funksiýasy Elektrik gapy gysgyç enjamy 30cm / 80cm ýerden arassalamak
  Gapyny açmagyň ýoly awtomatiki aýak datçigi, parol ýa-da düwmä basmak
  Saýlawy gurmak Sandwiç paneli, senetçilik paneli, diwar gapysy
  Diwaryň galyňlygy ≥50mm
  Gulp görnüşleri Saýlawlar üçin seriýalary, leverset we başgalary bölüň
  Funksiýalar Arassaçylyk we durnukly saglyk gurşawyny döretmek üçin arassaçylyk we ýokanç gözegçiligi
  Goýmalar Işleýän teatrlar / rentgen teatrlary / gurşunly / dikeldiş otaglary / izolýasiýa otaglary / ýokary baglylyk / ICU / CUU / dermanhanalar

  Bellik: Ölçeg, gapy ýapraklary, reňk we panel özleşdirilip bilner.

   

  Polat gapy, HPL gapy, galvanizli polat gapy, aýna gapy, metal gapy, alýumin çarçuwaly gapy, esasy girelge, giriş gapysy, çykyş gapy, swing ýaly dürli materiallar bilen arassa otag gapylary üçin doly çözgüt hödürleýäris. gapy, süýşýän gapy gollanmasy ýa-da awtomat.

  Arassa otag we her möhüm sebitdäki hassahanalar üçin önüm seriýalary, girelgeler, gyssagly kömek otaglary, zal bölünişikleri, izolýasiýa otaglary, operasiýa otaglary, ICU otaglary, CUU otaglary we ş.m.

  Keselhananyň polat gapysy

  Otagyň penjiresini arassalaň

  Derman gapysy

  Laboratoriýa gapysy

  HPL gapysy

  ICU polat gapy

  ICU swing gapysy

  ICU süýşýän gapy

  El bilen rentgen gapysy

  Gurşunly çyzykly gapy

  Operasiýa otagy üçin awtomatiki howa geçiriji gapy

  Awtomatiki aýna süýşýän gapy

  Görüş penjiresi

  Iki gezek aýna penjire

  Operasiýa otagy üçin potolokly howa diffuzeri

  Arassa otag fanaty süzgüç birligi (FFU)

  Keselhananyň düşek bölümi

  Arassa otag we hassahananyň gurluşygy üçin alýumin profilleri

  Has amatly bahadan ýa-da ýöriteleşdirilen önümlerden biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz !!!

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň