whatsapp
E-poçta

kompaniýasy

kompaniýasy

şahadatnamasy

şahadatnamasy

müşderiler

müşderiler

Aýratynlyklary

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Hoşgeldiňiz EzonG topary

Iň ygtybarly kärhana we topar bilen ýüzbe-ýüz bolarsyňyz

Gepleşiklere we hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz!

about us

“Ezong Group” ilkinji gezek 1996-njy ýylda döredildi. Kompaniýanyň merkezi Foshan şäheriniň Nanhai etrabynda ýerleşýär. 26 ýyl arassaçylyk pudagynda ýöriteleşen “Ezong Group” -da “Ezong”, “konros”, “yijiemen” we beýleki markalar bar.

Bäsdeşlik artykmaçlygy
“Ezong Group” -yň alty şahamçasy we önümçilik bazasy bar, şol sanda Guanç Guangzhouou Ezong, Sanshui önümçilik bazasy we Nanhai Arassa gapy işewürlik bölümi we ş.m. Önüm 30,000 inedördül metrden gowrak meýdany öz içine alýar. Ezong, şeýle hem 45-den gowrak patenti bolan ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň we ygtybarly kärhananyň milli şahadatnamasydyr.

Müşderiler
Ezong, Gün atat-sen uniwersitetiniň hassahanalary, Guan Guangzhouou dem alyş merkezi we ş.m. ýaly 3000-den gowrak müşderi üçin ulgam çözgütleri bilen üpjün etdi…

Keselhananyň gapysy

Ezong hassahananyň arassa gapysyny, hassahananyň otagynyň gapysyny, operasiýa teatrynyň gapysyny, rentgen gapysyny, gyssagly gapy we ş.m. üpjün edýär.

  • Ezong-da Gün atat-sen uniwersitetiniň şahamçalary, Guan Guangzhouou dem alyş merkezi, Bruneý NIC, Huawei, Nescafe, Gree ... ýaly 3000-den gowrak müşderisi bar.

Howa açyk gapy

Ezong, şeýle hem hassahanada, klinikada, farmasewtika we azyk zawodlarynda we ş.m. üçin laminat gapy, germetik / howa geçirijilikli gapy ulanmagy üpjün edýär.

Arassa otagyň gapysy

Gapylary we penjireleri arassalamakdan başga-da, ýokary hilli arassa alýumin we sendwiç paneli bilen üpjün edýäris.