whatsapp
E-poçta

Müşderimiz

müşderimiz

Bütin dünýäde ýerleşýän ýeri

Ezongyň önümleri ABŞ-a, Indoneziýa, Braziliýa, Päkistan, Nigeriýa, Russiýa, Meksika, Filippinler, Müsür, Wýetnam, Germaniýa we beýleki alty yklymda eksport edilýär, jemi 47 ýurt Foshan şäherinde öndürilen dünýä goşant goşýar. hatda Hytaýda ýasaldy.

world map

müşderimiz

Guan Guangzhouou halkara saglyk poçta stansiýasy Guanç Guangzhouou dem alyş merkezi Guangdong welaýat halk hassahanasy Sun atat sen uniwersitetiniň ilkinji şahamçasy “Sun atat Sen” uniwersitetiniň “Sun Yat Sen” memorial hassahanasy
Sun atat sen uniwersitetiniň üçünji şahamçasy Siçuan uniwersitetiniň Günbatar Hytaý hassahanasy Merkezi Günorta uniwersitetiniň Sýanýa ikinji kolleji Nanunnan rak keselhanasy Bruneý NIC
cooperative enterprise