whatsapp
E-poçta

Guigang halk hassahanasy

Guigang halk hassahanasy lukmançylyk, öňüni alyş, saglyk, reabilitasiýa we şäherdäki 4,9 million adamyň gyssagly kömek işlerine jogapkärdir. Milli üçünji derejeli hassahanalaryň we A derejeli mugallymçylyk hassahanalarynyň bahalandyrmalaryndan geçdi we Guigang-da ýokary tehnologiýaly ýeke-täk kompaniýa boldy. Okuw derejesi, okatmak we ylmy gözleg derejesi, ylmy dolandyryş derejesi we maddy-tehniki goldaw ukyby.

Ezong, Guigang Halk hassahanasynyň gurluşygyna we ösmegine kömek etmek üçin ýokary hilli önümleri we hyzmatlary ulanýar. Swing gapy, swing gapy we Howa potolok bilen hyzmatdaşlyk taslamalary. EZONG, Guigang Halk hassahanasynyň desgalaryny has gowulaşdyrýan önümleriň ýokary hilli we oýlanyşykly hyzmaty bilen ulanyjynyň abraýyny artdyrýar.

p1

Iş wagty: 26-2021-nji sentýabr