whatsapp
E-poçta

rentgen otaglary üçin gurşunly çyzykly gapy

Gysga düşündiriş:

3- 4 mm gurşun örtügi

üýtgeşik önüm patenti

üçin Keselhananyň radiologiýa bölümi

swing gapy ýa-da süýşýän gapy hökmünde özleşdirilip bilner


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Gurşun çyzykly rentgen gapylarynyň gurluşy

Gapy çarçuwasy; alýumin garyndy profilleri
B-Gapynyň ýapragy çarçuwasy; alýumin garyndy profilleri
Ision Görüş penjiresi; gyzgyn aýna we gurşun aýnasy
Window penjire çarçuwasy; alýumin garyndy profilleri
Lock gulplama ulgamy; täsir garşylygy, gysgyçlara garşy, birkemsiz açyň, hatda
tirsek ulanyp
F-Gapynyň ýapragy; alýumin bal ary paneli,
durnukly altyburç şekil, ýangyna garşylyk, suw geçirmeýän,
çyglylyga garşylyk we zyýanly gazlar ýok
Lead Gurşun gorag paneli

H-gapy ýapragy paneli; HPL ýa-da reňkli polat
I-sazlanan möhür çyzgysy

Rentgen gapy aýratynlyklarymyz

Gapy ýapragynda we gapy çarçuwasynda gurşun gorag paneli, rentgen goragy we täsiri
garşylyk.
2-4mmPa gurşun ekwiwalenti, radiasiýa üçin päsgelçilik, zyýanly şöhlelerden syzmak goragy bar. "
Patentlenen egrilik dizaýny, tekiz ýüz, arassalamak aňsat, tozansyz.

lead lined door for x-ray rooms1 (1)
lead lined door for x-ray rooms1 (2)
lead lined door for x-ray rooms1 (3)
lead lined door for x-ray rooms1 (4)
lead lined door for x-ray rooms1 (5)
lead lined door for x-ray rooms1 (6)
door1

Almin bal ary ýadrosy

Almin bal ary ýadrosy

Fireangyna garşy, berk

Aerokosmos materiallary

Dizaýn

Patent dizaýny

Gapynyň we gapynyň çarçuwasynyň patent gurluşy

Ot we tekiz

Possyz gyrasy

door

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Keselhananyň gapysy we arassa otagyň gapylary barada soraglar

  Aýratynlyklary

  Keselhananyň we arassa otagyň gapysy Leafaprak Iki gezek ýaprak Deňsiz goşa ýaprak
  Gapynyň ini / mm 800/900/950 120/1350 1500/1800
  Gapynyň beýikligi / mm 2100
  Gapynyň açylyş giňligi / mm 1300-3200 3300-5300 700-2000
  Gapy ýapragynyň galyňlygy / mm Standart 40/50
  Gapy ýapragynyň materialy pürküji plastinka (0.6mm) / HPL paneli (3mm)
  Gapy çarçuwasy Alýumin, reňkli polat
  Gapy paneli doldurgyjy Alýumin bal ary paneli
  Fireangyndan goramak derejesi B1
  Gollanma açmak

  awtomatiki / süýşmek / swing

  Motor ulgamy (diňe gapynyň awtomatiki görnüşi üçin)

  Bilelikdäki kärhana ulgamy
  Elektrik üpjünçiligi Saýlamak üçin 220v / 50Hz 110V / 60Hz
  Howpsuzlyk funksiýasy Elektrik gapy gysgyç enjamy 30cm / 80cm ýerden arassalamak
  Gapyny açmagyň ýoly awtomatiki aýak datçigi, parol ýa-da düwmä basmak
  Saýlawy gurmak Sandwiç paneli, senetçilik paneli, diwar gapysy
  Diwaryň galyňlygy ≥50mm
  Gulp görnüşleri Saýlawlar üçin seriýalary, leverset we başgalary bölüň
  Funksiýalar Arassaçylyk we durnukly saglyk gurşawyny döretmek üçin arassaçylyk we ýokanç gözegçiligi
  Goýmalar Işleýän teatrlar / rentgen teatrlary / gurşunly / dikeldiş otaglary / izolýasiýa otaglary / ýokary baglylyk / ICU / CUU / dermanhanalar

  Bellik: Ölçeg, gapy ýapraklary, reňk we panel özleşdirilip bilner.

   

  Polat gapy, HPL gapy, galvanizli polat gapy, aýna gapy, metal gapy, alýumin çarçuwaly gapy, esasy girelge, giriş gapysy, çykyş gapy, swing ýaly dürli materiallar bilen arassa otag gapylary üçin doly çözgüt hödürleýäris. gapy, süýşýän gapy gollanmasy ýa-da awtomat.

  Arassa otag we her möhüm sebitdäki hassahanalar üçin önüm seriýalary, girelgeler, gyssagly kömek otaglary, zal bölünişikleri, izolýasiýa otaglary, operasiýa otaglary, ICU otaglary, CUU otaglary we ş.m.

  Keselhananyň polat gapysy

  Otagyň penjiresini arassalaň

  Derman gapysy

  Laboratoriýa gapysy

  HPL gapysy

  ICU polat gapy

  ICU swing gapysy

  ICU süýşýän gapy

  El bilen rentgen gapysy

  Gurşunly çyzykly gapy

  Operasiýa otagy üçin awtomatiki howa geçiriji gapy

  Awtomatiki aýna süýşýän gapy

  Görüş penjiresi

  Iki gezek aýna penjire

  Operasiýa otagy üçin potolokly howa diffuzeri

  Arassa otag fanaty süzgüç birligi (FFU)

  Keselhananyň düşek bölümi

  Arassa otag we hassahananyň gurluşygy üçin alýumin profilleri

  Has amatly bahadan ýa-da ýöriteleşdirilen önümlerden biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz !!!

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň